Wpłać dotację

Przekaż dotację na konto:

Fundacja MRNRZ Viva!

ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa

53 1500 2080 1220 8000 0100 0000

TYTUŁ PRZELEWU: DAROWIZNA ANTYFUTRO

 

 

 

 

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

10 + 7 =