Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

488,291 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
488,291 Pani Roksana O. Lut 27, 2021
488,290 Pani Magdalena K. Lut 27, 2021
488,289 Pani Jagoda Z. Lut 26, 2021
488,288 Pan Jacek W. Lut 26, 2021
488,287 Pani Ada S. Lut 26, 2021
488,286 Pani Marcelina M. Lut 26, 2021
488,285 Pani Joanna D. Lut 26, 2021
488,284 Pani Marta G. Lut 26, 2021
488,283 Pan Igor P. Lut 26, 2021
488,282 Pani Angelika K. Lut 26, 2021
488,281 Pani Marta S. Lut 26, 2021
488,280 Pani Agnieszka P. Lut 26, 2021
488,279 Panna Agnieszka G. Lut 26, 2021
488,278 Pani Karolina S. Lut 26, 2021
488,277 Pani Agnieszka J. Lut 26, 2021
488,276 Pani Agnieszka F. Lut 26, 2021
488,275 Pani Teresa K. Lut 26, 2021
488,274 Pani Laura K. Lut 26, 2021
488,273 Pani Afra W. Lut 26, 2021
488,272 Pani Zuzanna T. Lut 26, 2021
488,271 Pani Ewa K. Lut 26, 2021
488,270 Pani Klaudia K. Lut 26, 2021
488,269 Pani Zuzanna J. Lut 26, 2021
488,268 Pani Dominika B. Lut 26, 2021
488,267 Pani Magdalena M. Lut 26, 2021
488,266 Pani Dominika J. Lut 26, 2021
488,265 Pani Jagoda M. Lut 26, 2021
488,264 Pan Aleksander Z. Lut 26, 2021
488,263 Pani Klaudia K. Lut 26, 2021
488,262 Pani Daria K. Lut 26, 2021
488,261 Pani Piotr G. Lut 26, 2021
488,260 Pani Natasza K. Lut 26, 2021
488,259 Pani Karolina W. Lut 26, 2021
488,258 Pani Aneta P. Lut 26, 2021
488,257 Pani Paulina B. Lut 26, 2021
488,256 Pani Magda K. Lut 26, 2021
488,255 Pani Gabriela D. Lut 26, 2021
488,254 Pan Waldemar M. Lut 25, 2021
488,253 Pani Marta M. Lut 24, 2021
488,252 Pani Nadja H. Lut 23, 2021
488,251 Pani Wiktoria S. Lut 23, 2021
488,250 Pani Jolanta Monika L. Lut 20, 2021
488,249 Pani Ewa P. Lut 19, 2021
488,248 P. Konrad G. Lut 19, 2021
488,247 Pan Piotr P. Lut 18, 2021
488,246 Pani Julia L. Lut 18, 2021
488,245 P. Kameron K. Lut 18, 2021
488,244 Pani Anna W. Lut 18, 2021
488,243 Pan Oskar M. Lut 17, 2021
488,242 Pani Marzena N. Lut 17, 2021

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

12 + 12 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.