Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

487,339 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
487,339 Pani Joanna W. Wrz 15, 2020
487,338 Pani Dagna G. Wrz 15, 2020
487,337 Pani Katarzyna F. Wrz 15, 2020
487,336 Pani Ewa Z. Wrz 15, 2020
487,335 Pan Rafał S. Wrz 15, 2020
487,334 Panna Julia M. Wrz 15, 2020
487,333 Pan Rafał P. Wrz 15, 2020
487,332 Pani Amanda B. Wrz 15, 2020
487,331 Pan Hubert D. Wrz 15, 2020
487,330 Pani Julia K. Wrz 15, 2020
487,329 Pan Robert N. Wrz 15, 2020
487,328 Pan Sławomir S. Wrz 15, 2020
487,327 Pani Sandra S. Wrz 15, 2020
487,326 Pani Slawomir L. Wrz 15, 2020
487,325 Pan Wojciech S. Wrz 15, 2020
487,324 Pani Karolina O. Wrz 15, 2020
487,323 Pani Paula C. Wrz 15, 2020
487,322 Pani Aleksandra J. Wrz 15, 2020
487,321 Pani Aleksandra C. Wrz 15, 2020
487,320 Pan Paweł O. Wrz 15, 2020
487,319 Pan Bogusław G. Wrz 15, 2020
487,318 Pan Wiktor Kacper J. Wrz 14, 2020
487,317 Pani Magdalena S. Wrz 14, 2020
487,316 Pani Ewa K. Wrz 14, 2020
487,315 Pan Michał C. Wrz 14, 2020
487,314 Pani Magdalena P. Wrz 14, 2020
487,313 Pani Agnieszka K. Wrz 14, 2020
487,312 Pani Dominika S. Wrz 14, 2020
487,311 Pani Natalia N. Wrz 14, 2020
487,310 Pani Zofia S. Wrz 14, 2020
487,309 Pani Barbara Z. Wrz 14, 2020
487,308 Pani Sandra C. Wrz 14, 2020
487,307 Pani Izabela D. Wrz 14, 2020
487,306 Pan Bartosz M. Wrz 14, 2020
487,305 Pan Kuba S. Wrz 14, 2020
487,304 Pan Paweł S. Wrz 14, 2020
487,303 Pan Waldemar J. Wrz 14, 2020
487,302 Pan Andrzej R. Wrz 14, 2020
487,301 Pani Anita R. Wrz 14, 2020
487,300 Pani Jolanta S. Wrz 14, 2020
487,299 Panna Aleksandra B. Wrz 14, 2020
487,298 Pani Patryk K. Wrz 14, 2020
487,297 Pani Michał B. Wrz 13, 2020
487,296 Pani Ewa W. Wrz 13, 2020
487,295 Pani Ania R. Wrz 13, 2020
487,294 Pani Bozena B. Wrz 13, 2020
487,293 Pani Hanna W. Wrz 13, 2020
487,292 Pan Krzysiek S. Wrz 13, 2020
487,291 Pani Karolina J. Wrz 13, 2020
487,290 Pani Urszula R. Wrz 13, 2020

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

3 + 15 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.