Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

487,859 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
487,859 Pani Natalia S. Lis 26, 2020
487,858 Pani Barabara S. Lis 26, 2020
487,857 Pani Ewelina W. Lis 26, 2020
487,856 Pani Jagoda K. Lis 26, 2020
487,855 Pani Aleksandra N. Lis 25, 2020
487,854 Pani Sebastian S. Lis 25, 2020
487,853 Pani Żaneta K. Lis 25, 2020
487,852 Pan Rafał C. Lis 25, 2020
487,851 Pani Sylwia K. Lis 25, 2020
487,850 Pan Tymon C. Lis 25, 2020
487,849 Pani JOANNA K. Lis 25, 2020
487,848 Pani Milena J. Lis 25, 2020
487,847 Pani Dominika G. Lis 24, 2020
487,846 Pani Marlena K. Lis 24, 2020
487,845 Pani Martyna S. Lis 24, 2020
487,844 Pani Dominika G. Lis 24, 2020
487,843 Pani Monika S. Lis 24, 2020
487,842 Pani Magdalena G. Lis 24, 2020
487,841 Pani Monika B. Lis 24, 2020
487,840 Pani Sylwia G. Lis 24, 2020
487,839 Pani Dorota G. Lis 24, 2020
487,838 Pan Przemysław A. Lis 24, 2020
487,837 Pan Kamil S. Lis 24, 2020
487,836 Pani Wiktoria R. Lis 24, 2020
487,835 Pani Joanna J. Lis 24, 2020
487,834 Pani Sara U. Lis 24, 2020
487,833 Pani Magdalena S. Lis 23, 2020
487,832 Pani Karolina K. Lis 23, 2020
487,831 Pani Kamila B. Lis 23, 2020
487,830 Pani Zuzanna B. Lis 23, 2020
487,829 P. Paweł M. Lis 23, 2020
487,828 Pani Aneta L. Lis 23, 2020
487,827 Pani Natalia C. Lis 23, 2020
487,826 Panna Ewa S. Lis 23, 2020
487,825 Pani Agnieszka G. Lis 23, 2020
487,824 Pani Dominika F. Lis 23, 2020
487,823 Pani Hanna D. Lis 23, 2020
487,822 Pani Klaudia K. Lis 23, 2020
487,821 Pani Katarzyna M. Lis 23, 2020
487,820 Pani Magdalena N. Lis 23, 2020
487,819 Pan Dariusz J. Lis 23, 2020
487,818 Pani Martyna K. Lis 23, 2020
487,817 Pan Tomasz K. Lis 23, 2020
487,816 Pani Katarzyna S. Lis 23, 2020
487,815 Pani Marta R. Lis 23, 2020
487,814 Pani Anna H. Lis 23, 2020
487,813 Pani Patrycja W. Lis 23, 2020
487,812 Pani Agnieszka W. Lis 23, 2020
487,811 Pani Wiktoria C. Lis 23, 2020
487,810 Pani Małgorzata P. Lis 23, 2020

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

7 + 10 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.