Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

488,914 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
488,914 Pani Maria B. wrz. 06, 2021
488,913 Pani Paulina K. sierpień 31, 2021
488,912 Pani Aleksandra P. sierpień 28, 2021
488,911 Pani Katarzyna B. sierpień 23, 2021
488,910 Pani Wiktoria W. sierpień 22, 2021
488,909 Pani Izabella H. sierpień 19, 2021
488,908 Pani Joanna M. sierpień 16, 2021
488,907 Pani Oliwia S. sierpień 16, 2021
488,906 Pan Marcel M. sierpień 15, 2021
488,905 Pani Luiza S. sierpień 15, 2021
488,904 Pani Izabela D. sierpień 14, 2021
488,903 Pan Damian G. sierpień 13, 2021
488,902 Pani Katarzyna B. sierpień 12, 2021
488,901 Pan Jakub T. sierpień 11, 2021
488,900 Pani Dorota Z. sierpień 11, 2021
488,899 Pan Bartłomiej P. sierpień 11, 2021
488,898 Pani Anna B. sierpień 11, 2021
488,897 Pani Agnieszka K. sierpień 11, 2021
488,896 Panna Kinga S. sierpień 11, 2021
488,895 Pani Wiktoria O. sierpień 11, 2021
488,894 Pani Katarzyna F. sierpień 11, 2021
488,893 Pani Angelika W. sierpień 11, 2021
488,892 Pani Julia P. sierpień 11, 2021
488,891 Pani Malgorzata K. sierpień 11, 2021
488,890 Pani Nikola w. sierpień 09, 2021
488,889 Pan Wiktor K. sierpień 09, 2021
488,888 Pani Marta N. sierpień 08, 2021
488,887 Pani Katarzyna K. sierpień 08, 2021
488,886 Pani Justyna R. sierpień 08, 2021
488,885 Pan Michał C. sierpień 08, 2021
488,884 Pani Dorota W. sierpień 08, 2021
488,883 Pani Liliana M. sierpień 08, 2021
488,882 Pani Dominika K. sierpień 08, 2021
488,881 Pani Katarzyna K. sierpień 08, 2021
488,880 Pani Natalia K. sierpień 08, 2021
488,879 Pani Magdalena K. sierpień 06, 2021
488,878 Pani Katarzyna L. sierpień 03, 2021
488,877 Pani Sylwia R. sierpień 03, 2021
488,876 Pani Oliwiaa Q. sierpień 03, 2021
488,875 Pani Agnieszka E. sierpień 02, 2021
488,874 Pani Kamila R. sierpień 02, 2021
488,873 Pani Paulina K. sierpień 01, 2021
488,872 Pani Monika M. sierpień 01, 2021
488,871 Panna Kinga J. sierpień 01, 2021
488,870 Pani Monika K. sierpień 01, 2021
488,869 Pani Paulina S. sierpień 01, 2021
488,868 Pani Aleksandra . sierpień 01, 2021
488,867 Panna Sara K. sierpień 01, 2021
488,866 Pani Małgorzata W. sierpień 01, 2021
488,865 Pani Katarzyna W. sierpień 01, 2021

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

7 + 2 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.