Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

485,814 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
485,814 Pani Alicja R. Maj 31, 2020
485,813 Pani Natalia S. Maj 30, 2020
485,812 Pani Paulina R. Maj 30, 2020
485,811 Pani Oliwia B. Maj 30, 2020
485,810 Pani Alina T. Maj 30, 2020
485,809 Pan Kacper K. Maj 30, 2020
485,808 Pani Weronika N. Maj 30, 2020
485,807 Pani Ewelina M. Maj 30, 2020
485,806 Pani Honorata N. Maj 30, 2020
485,805 Pan Tomasz B. Maj 30, 2020
485,804 Pan Patryk P. Maj 30, 2020
485,803 Panna Emilia C. Maj 29, 2020
485,802 Pani Magdalena K. Maj 29, 2020
485,801 Pani Monika M. Maj 29, 2020
485,800 Pani Dorota F. Maj 28, 2020
485,799 Pani Paulina G. Maj 28, 2020
485,798 Pani Sylwia K. Maj 28, 2020
485,797 Pani Katarzyna L. Maj 28, 2020
485,796 Pani Zofia K. Maj 28, 2020
485,795 Pani Oliwia G. Maj 28, 2020
485,794 Pani Joanna C. Maj 28, 2020
485,793 Pan Tomasz M. Maj 28, 2020
485,792 Pani Aleksandra R. Maj 28, 2020
485,791 Pani Nikola A. Maj 28, 2020
485,790 Pani Renata D. Maj 28, 2020
485,789 Pan Jakub K. Maj 27, 2020
485,788 Pan Tomasz B. Maj 27, 2020
485,787 Pani Anna T. Maj 27, 2020
485,786 Pani Małgorzata O. Maj 27, 2020
485,785 Pani Aleksandra M. Maj 27, 2020
485,784 Pani Julita S. Maj 27, 2020
485,783 Pani Małgorzata N. Maj 27, 2020
485,782 Pani Izabella K. Maj 27, 2020
485,781 Panna Aleksandra L. Maj 27, 2020
485,780 Pani Karolina I. Maj 27, 2020
485,779 Pani Patrycja N. Maj 27, 2020
485,778 Pani Aga K. Maj 27, 2020
485,777 Pan Konrad C. Maj 27, 2020
485,776 Pani Adela S. Maj 27, 2020
485,775 Pani Iwona K. Maj 27, 2020
485,774 Pani Donata D. Maj 27, 2020
485,773 Pani Joanna P. Maj 27, 2020
485,772 Pani Nigel C. Maj 27, 2020
485,771 Pani Nadia M. Maj 27, 2020
485,770 Pani Marta R. Maj 27, 2020
485,769 Pani Anita G. Maj 27, 2020
485,768 Panna Sandra P. Maj 27, 2020
485,767 Pani Weronika D. Maj 27, 2020
485,766 Panna Marika R. Maj 27, 2020
485,765 Pani Maja Z. Maj 27, 2020

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

8 + 9 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.