Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

488,996 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
488,996 Pan Bartłomiej R. październik 05, 2021
488,995 Pani Aleksandra L. wrz. 29, 2021
488,994 Pani Maria L. wrz. 28, 2021
488,993 Pan Wojciech B. wrz. 28, 2021
488,992 Pani Weronika . wrz. 28, 2021
488,991 Pani Kinga S. wrz. 28, 2021
488,990 Pani Izabela S. wrz. 21, 2021
488,989 Pan Łukasz K. wrz. 21, 2021
488,988 Pani Zuzanna S. wrz. 18, 2021
488,987 Pan Jakub . wrz. 18, 2021
488,986 Pani Sylwia I. wrz. 17, 2021
488,985 Pan Robert R. wrz. 17, 2021
488,984 Pan Aleks W. wrz. 17, 2021
488,983 Pani Magdalena C. wrz. 17, 2021
488,982 Pan Łukasz R. wrz. 17, 2021
488,981 Pani Agata P. wrz. 16, 2021
488,980 Pani Natalia S. wrz. 16, 2021
488,979 Pan Tomek R. wrz. 16, 2021
488,978 Pani Agata L. wrz. 16, 2021
488,977 Pani Jagoda P. wrz. 15, 2021
488,976 Pani Agnieszka S. wrz. 15, 2021
488,975 Pani Marta M. wrz. 15, 2021
488,974 Pani Oliwia D. wrz. 14, 2021
488,973 Pani Kornelia B. wrz. 14, 2021
488,972 Pani Magdalena C. wrz. 14, 2021
488,971 Pani Sara S. wrz. 14, 2021
488,970 Pani Aleksandra K. wrz. 14, 2021
488,969 Pani Agnieszka L. wrz. 14, 2021
488,968 Pani Maja D. wrz. 14, 2021
488,967 Panna Angelika P. wrz. 14, 2021
488,966 Pani Aleksandra Z. wrz. 14, 2021
488,965 Panna Julia P. wrz. 14, 2021
488,964 Pani Teresa T. wrz. 14, 2021
488,963 Pan Mariusz L. wrz. 14, 2021
488,962 Pani Magdalena F. wrz. 14, 2021
488,961 Panna anastasia p. wrz. 14, 2021
488,960 Pani Weronika K. wrz. 14, 2021
488,959 Pani Ewelina W. wrz. 14, 2021
488,958 Pan Eryk K. wrz. 14, 2021
488,957 Pani Bogumiła W. wrz. 14, 2021
488,956 Pani Magdalena R. wrz. 14, 2021
488,955 Pani Natalia N. wrz. 13, 2021
488,954 Pani Elżbieta M. wrz. 13, 2021
488,953 Pan Patryk D. wrz. 13, 2021
488,952 Pan Janusz R. wrz. 13, 2021
488,951 Pani Agnieszka M. wrz. 13, 2021
488,950 Pani Zuzanna . wrz. 13, 2021
488,949 Pani Patrycja A. wrz. 13, 2021
488,948 Pani Anna Z. wrz. 13, 2021
488,947 Pani Magdalena S. wrz. 13, 2021

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

13 + 14 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.