Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

484,317 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
484,317 Pani Katarzyna W. Kwi 03, 2020
484,316 Pani Da B. Kwi 01, 2020
484,315 Pan Franciszek K. Kwi 01, 2020
484,314 Pani Martyna K. Kwi 01, 2020
484,313 Panna Natalia P. Kwi 01, 2020
484,312 Panna Kinga . Kwi 01, 2020
484,311 Pani Kinga . Kwi 01, 2020
484,310 Panna Angelika W. Kwi 01, 2020
484,309 Pan Stanisław J. Kwi 01, 2020
484,308 Panna Aleksandra M. Kwi 01, 2020
484,307 Pani Martyna K. Kwi 01, 2020
484,306 Pan Mateusz K. Kwi 01, 2020
484,305 Pani Lidia B. Mar 29, 2020
484,304 Pani Julia S. Mar 29, 2020
484,303 Pani Sabina S. Mar 29, 2020
484,302 Pan Piotr W. Mar 29, 2020
484,301 Pani Anna M. Mar 29, 2020
484,300 P. Magdalena S. Mar 29, 2020
484,299 P. Marcin S. Mar 29, 2020
484,298 Pani Karolina W. Mar 29, 2020
484,297 Pani Gabriela M. Mar 29, 2020
484,296 Pani Agata R. Mar 28, 2020
484,295 Pani Katarzyna P. Mar 28, 2020
484,294 Pani Oliwia S. Mar 28, 2020
484,293 Pani Magdalena Z. Mar 28, 2020
484,292 Panna Paulina R. Mar 28, 2020
484,291 Panna Amelia K. Mar 28, 2020
484,290 Pani Anna T. Mar 28, 2020
484,289 Pani Zofia Z. Mar 28, 2020
484,288 Pani Zofia H. Mar 28, 2020
484,287 Pani Aleksandra P. Mar 28, 2020
484,286 Pani Ola P. Mar 28, 2020
484,285 Pan Kacper S. Mar 28, 2020
484,284 Pan Piotr G. Mar 28, 2020
484,283 Pani Karolina K. Mar 27, 2020
484,282 Pani Monika M. Mar 27, 2020
484,281 Pani Anna B. Mar 26, 2020
484,280 Pani Natalia B. Mar 25, 2020
484,279 Pani Sylwia K. Mar 25, 2020
484,278 Pan Tadeusz B. Mar 25, 2020
484,277 Pani Martyna S. Mar 25, 2020
484,276 Pani Sandra . Mar 24, 2020
484,275 Pani Monika T. Mar 24, 2020
484,274 Pani Dorota K. Mar 24, 2020
484,273 Panna Justyna P. Mar 24, 2020
484,272 Pani Monika T. Mar 24, 2020
484,271 Pani Iwona P. Mar 24, 2020
484,270 Pani Anira D. Mar 23, 2020
484,269 Pani Anna B. Mar 23, 2020
484,268 Pani Emilia S. Mar 23, 2020

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

1 + 6 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.