Działaj

 

Podpisz petycje

Pomóż nam powstrzymać okrutną mode

Petycja na rzecz zakazania hodowli zwierząt futerkowych

  

Witam

My, niżej podpisani, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia zakazu hodowania zwierząt na futro na terytorium RP.

Co roku w Polsce miliony zwierząt, głównie norki i lisy, są przetrzymywane w warunkach całkowicie nieodpowiadających ich naturalnym potrzebom i instynktom, a następnie zabijane są, aby można było pozyskać z nich futro. Mimo kontroli weterynaryjnych wiele z tych zwierząt cierpi na choroby i infekcje, a normą na fermach futerkowych jest stereotypia – zaburzenie zachowania będące wynikiem życia w klatce. Zarzuty organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt zostały potwierdzone przez raport Najwyższej Izby Kontroli z 2011 roku. Fermy zwierząt futerkowych są również zagrożeniem dla środowiska ze względu na zanieczyszczenia powstające w procesie hodowli.

W Europie zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w Anglii, Walii, Szkocji, Austrii, Chorwacji. Kilka innych krajów jest na drodze do wprowadzenia zakazu. Czas by Polska zajęła stanowisko godne państwa europejskiego w XXI wieku i zakazała okrutnej, a przede wszystkim niepotrzebnej hodowli zwierząt na futra.

Postulat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra znajduje się również w Obywatelskim Projekcie Ustawy o Ochronie Zwierząt, pod którym zostało zebranych ponad 220 tys, podpisów.

**twój podpis**

483,725 signatures

Share this with your friends:

   

Latest Signatures
483,725 Panna Angelika F. Lut 19, 2020
483,724 Pani Emilia K. Lut 18, 2020
483,723 Panna Izabela Z. Lut 18, 2020
483,722 Pani Matylda B. Lut 18, 2020
483,721 Pan Olek R. Lut 17, 2020
483,720 Pani Emilia C. Lut 17, 2020
483,719 Pani Agnieszka K. Lut 17, 2020
483,718 Pani Weronika P. Lut 17, 2020
483,717 Pani Katarzyna N. Lut 17, 2020
483,716 Pani Ann S. Lut 17, 2020
483,715 Pani Edyta K. Lut 17, 2020
483,714 Pani Joanna K. Lut 17, 2020
483,713 Pani Wiktoria S. Lut 16, 2020
483,712 Pani Joanna L. Lut 16, 2020
483,711 Pani EWA M. Lut 16, 2020
483,710 Pani Wiktoria G. Lut 16, 2020
483,709 Pani Justyna C. Lut 16, 2020
483,708 Pani Agnieszka W. Lut 16, 2020
483,707 Pan Tadeusz T. Lut 16, 2020
483,706 Pani Marta W. Lut 16, 2020
483,705 Pani Marcelina T. Lut 16, 2020
483,704 Pani Alicja A. Lut 16, 2020
483,703 Pani Agnieszka Z. Lut 16, 2020
483,702 Pani Aleksandra Z. Lut 16, 2020
483,701 Pani Agnieszka B. Lut 15, 2020
483,700 Pani Marta P. Lut 15, 2020
483,699 Pani Marzena . Lut 15, 2020
483,698 Pani Marta U. Lut 15, 2020
483,697 Pani Aleksandra K. Lut 15, 2020
483,696 Pan Marcin H. Lut 15, 2020
483,695 Pan Marcin s. Lut 15, 2020
483,694 Pani Martyna N. Lut 15, 2020
483,693 Pani Beata J. Lut 15, 2020
483,692 Pan Radosław H. Lut 15, 2020
483,691 Pani Katarzyna R. Lut 15, 2020
483,690 Pani Krystyna M. Lut 15, 2020
483,689 Pani Monika M. Lut 15, 2020
483,688 Pani Joanna s. Lut 15, 2020
483,687 Pani Paulina J. Lut 15, 2020
483,686 Pani Agnieszka G. Lut 15, 2020
483,685 Pani Nikoletta D. Lut 14, 2020
483,684 Pan Maciej W. Lut 14, 2020
483,683 Pani Jacek G. Lut 14, 2020
483,682 Pani Damian C. Lut 14, 2020
483,681 Pan Kacper M. Lut 14, 2020
483,680 Pani Blanka P. Lut 14, 2020
483,679 Pani Anna G. Lut 14, 2020
483,678 Pani Anna K. Lut 14, 2020
483,677 Pani Patrycja B. Lut 14, 2020
483,676 Pani Maria H. Lut 14, 2020

W związku z zawarciem umowy i przekazaniem danych osobowych na rzecz Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jest adresatowi.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest związane z wymogiem do wykonania obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości podpisania petycji.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

ul. Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

antyfutro@viva.org.pl

3 + 13 =

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.